ეკონომიკა
უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი იანვარ-მაისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი იანვარ-მაისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო


უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ-მაისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 238.3 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.1 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 185.2 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 6.3 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე ნავთობის აირების და აირისებრი ნახშირწყალბადების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 169.7 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 5.8 პროცენტი).
წყარო: georgianpress.ge
გუშინ კვირის თვის